ΣΑΚΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου

Οδός Ι - Τετράγωνο 4

Τηλ: 2810-380780-1 fax: 2810-380782

e-mail: sakarakis-service@hotmail.com

www.sakarakis.gr

 

Χάρτης πρόσβασης στην εταιρία μας